Health

To us the health of our cats and kittens has high priority, we want to breed with healthy cats and strive to have healthy babies.

Not only a Maine Coon, but every cat (breed or non-breed) has the possibility to carry a genetic inherited disease.
We feel very strongly about testing our cats before breeding and use only cats who are tested for HCM, PKD, patellar luxation and Hip Dysplasia.
Besides testing also researching a pedigree can give a lot of information about the health of their ancestors, which is also very important.
Although we do our utmost to prevent health problems, cats are still living animals and they can have many diseases which we are not always able to prevent.

 

flag20usa


HCM
: Hypertrophic cardiomyopathy is a disorder of the heart (among other things, the thickness of the left ventricular wall increases) resulting in heart failure. You can test for this disease by one to create an echo by a specialist using color Doppler ultrasound. Since this is regularly repeats a progressive disease of this test is necessary (eg breeding annually, ex-breeding two yearly)

 PKD: Polycystic Kidney Disease is a disease of the kidney, the renal function is reduced by the formation of cysts, and will ultimately lead to renal failure. Testing for this disease can be done by the execution of an echo by a specialist from the age of about 1 year indicates the test 98% confidence.

Hip dysplasia is a malformation of the hip joint. Because the femoral head is not properly placed in relation to the pelvis, this leads to instability and sometimes OA in the hip joint. An X-ray taken by an authorized veterinarian may be assessed by specialists in America or Sweden which indicate by means of gradation or there is hip dysplasia.

Patellar luxation is a defect in the knee joint. By an improperly or not seated firmly in place patella (kneecap) to (move) it dislocate while walking or moving the hind leg. A qualified veterinarian can make this diagnosis, if it is present in severe then surgery may be necessary.

SMA: spinal musculare atropfie, is a neurological disease. By the death of nerve cells in the backbone occurs weakness that will eventually lead to paralysis. The first symptoms often seen with all before reaching the first year of life. A DNA test can give a decisive answer about the presence of the gene that causes the disease.

 

 

flagnetherlands

 

 

HCM: Hypertrofische cardiomyopatie is een afwijking aan het hart ( o.a. de dikte van de linker hartwand neemt toe) met als gevolg hartfalen. Je kunt op deze ziekte testen door een een echo te laten maken door een specialist met behulp van kleuren Doppler echo. Aangezien dit een progressieve ziekte is blijft regelmatig herhalen van deze test noodzakelijk (bijvoorbeeld fokdieren jaarlijks, ex-fokdieren 2 jaarlijks)

PKD: Polycystic Kidney Disease is een aandoening aan de nieren, door het vormen van cystes neemt de nierfunctie af en zal uiteindelijk leiden tot nierfalen. Testen op deze ziekte kan door het laten uitvoeren van een echo door een specialist vanaf de leeftijd van ca. 1 jaar geeft de test 98% betrouwbaarheid.

Heup Dysplasie is een afwijking aan het heupgewricht. Doordat de heupkop niet juist is geplaatst ten opzichte van het bekken zorgt dit voor instabiliteit en soms ook artrose in het heupgewricht. Een röntgenfoto genomen door een bevoegd dierenarts kan worden beoordeeld door specialisten in Amerika of Zweden welke door middel van gradatie aangeven of er sprake is van heupdysplasie.

Patella luxatie is een afwijking aan het kniegewricht. Door een niet goed of niet stevig op zijn plaats zitten de patella (knieschijf) kan deze luxeren (verschuiven) tijdens het lopen of bewegen van de achterpoot. Een bevoegd dierenarts kan deze diagnose stellen, indien dit in ernstige mate aanwezig is dan kan een operatie noodzakelijk zijn.

SMA: spinale musculare atropfie, is een neurologische ziekte. Door het afsterven van zenuwcellen in de ruggengraat treedt er spierzwakte op die uiteindelijk zal leiden tot verlamming. De eerste verschijnselen ziet met vaak al voor het bereiken van het eerste levensjaar. Een DNA test kan uitsluitsel geven over de aanwezigheid van het gen wat deze ziekte veroorzaakt.